Školení

HAK CS školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou je realizováno přímo u našich zákazníků a rozděleno do teoretické a praktické části. V teoretické části vás seznámíme s legislativou, souvisejícími normami, návody k používání a konkrétní technikou:

  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
  • Základní požadavky sady harmonizovaných ČSN EN norem řady Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.
  • Seznámení s návody na používání konkrétní techniky proti pádu.

V praktické části se od zkušených instruktorů pro změnu naučíte, jak vybrané vybavení správně používat.

Konkrétní náplň školení je vždy přizpůsobena Vašim znalostem a požadavkům. Garantujeme odbornost a komplexnost školení včetně všech záruk z toho vyplývajících.

Katalog Přehled kurzů - Bezpečná práce ve výškách a nad hloubkou (formát PDF | velikost 1,7 MB)

Potřebujete školení?

Potřebujete školení přizpůsobit Vašim konkrétním požadavkům ? Vašim specifikacím dané činnosti ve výškách ? Na konkrétním parametrech se určitě domluvíme.

Ing. Ivan Smrček

obchodní zástupce pro Čechy

+420 603 889 825
smrcek@hakcs.cz

Ing. Aleš Hyánek

obchodní zástupce pro Moravu

+420 605 700 285
hyanek@hakcs.cz