Servis a revize techniky

Specializujeme se na prodej osobních ochranný prostředků proti pádu z výšky (OOP) – zachycovací postroje, lana, karabiny, tlumiče pádu, kotvící prostředky, zachycovače pádu a další vybavení.

Naší další specializací jsou protipádové záchytné systémy - horizontální lankové a kolejnicové systémy (např. zajištění jeřábových drah, střech apod.), vertikální lankový a kolejnicový systém (výstup na stožáry, komíny apod.).

V nabídce máme i plošiny na sloupy nebo evakuační a záchranné systémy.

Zajišťujeme také revizi a servis OOP a záchytných systémů a školení se zaměřením na bezpečnost práce ve výškách. Nabízíme i technické poradenství a poradenství při vyhledávání rizik v dané oblasti a jejich řešení.

Pro montáž výše uvedených systému máme vlastní montážní tým a pro návrhy řešení jednotlivých situací i konstrukční oddělení.

Revize OOP techniky

Periodická prohlídka osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky

Co jsou OOP proti pádu?

  • Zachycovací postroj
  • Lano
  • Tlumič pádu
  • Karabina
  • PAD smyčka
  • Zatahovací zachycovač pádu
  • Polohovací prostředek
  • Prodlužovací popruh
  • Úchytné lano
  • a další

Příklady použití OOP včetně příslušných norem

Co znamená revize OOP?

Revize (periodická prohlídka) je určena ČSN EN 365 a návodem k používání.

Revize musí být provedena každých 12 měsíců, při běžném užívání OOP. Pokud během užívání dojde k nečekané události (pád, poškození a podobně) musí být OOP ihned a bezprostředně revidováno, před dalším použitím.

Revize je úkon provedený odborně způsobilou osobou, pověřenou výrobcem. Jedná se o odborné posouzení stavu daného OOP, jeho životnosti a provozuschopnosti. Jedná se jak o vizuální kontrolu, tak také o seřízení a správného nastavení určitých OOP.

Z každé revize musí být vystaven revizní protokol se seznamem OOP a výsledkem revize provozuschopnosti OOP.

Proč se revize OOP musí provádět?

Povinnost provádět revizi nám určuje norma ČSN EN 365.

Revize se provádí nezávislou odborně způsobilou osobou, pověřenou výrobcem, která zaručí, že OOP je provozuschopné, či nikoli. Tím chráníme uživatele OOP a zajišťujeme jejich bezpečnost. Máme jistotu, že OOP jsou provozuschopné a tím neohrožují uživatele.

Bez provádění revizí může docházet k přehlédnutí poškození a tím k ohrožení bezpečnosti uživatelů a dále také k dekalibraci například u zatahovacích zachycovačů pádu, kde toto rovněž může vést k ohrožení bezpečnosti uživatelů.

Kdo revizi OOP může provádět?

Revizi může provádět dle ČSN EN 365 osoba odborně způsobilá, pověřená výrobcem.

Je velice důležité dbát na oprávněnost osoby, která revizi provádí. Ten kdo provádí revizi musí mít certifikát způsobilosti od daného výrobce OOP. Bez tohoto certifikátu je revize na dané OOP neplatná.

Pro zajímavost

Gravitace působí na každého z nás. Reakční doba člověka na neočekávanou událost jsou přibližně 2 vteřiny. Za tu dobu člověk proletí 19,6 m volným pádem a dosáhne rychlosti 71 km/h.

Nejste si jisti co přesně potřebujete?
Nevadí, poradíme Vám.

Tomáš Kondělka

vedoucí servisu a revizí

+420 731 489 839
kondelka@hakcs.cz