Nabízíme vám kvalifikovaný záruční a pozáruční servis OOP, revize OOP a záchytných sytémů a pravidelné roční prohlídky techniky proti pádu.

 

Abyste se na své ochranné prostředky proti pádu mohli spolehnout, je nutné věnovat jim náležitou péči.

 

HAK CS - servis OOP, revize OOP a periodické prohlídky techniky proti pádu

 

Zajišťujeme servis a revize OOP a zajišťovacích a záchytných systémů na našem vlastním servisním pracovišti. Servisní přístroje a související zařízení spolu s vysoce kvalifikovaným personálem garantují kvalitní, rychlý a pro uživatele techniky časově zanedbatelný úkon.

 

Ve smyslu požadavků a doporučení platné legislativy (ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení) zajišťujeme uživatelům pravidelné roční prohlídky používané techniky proti pádu. Tyto periodické prohlídky jsou realizované rovněž naším servisním pracovištěm.

Servisní práce i periodické prohlídky jsou prováděny zvlášť odborně způsobilými osobami, které jsou pravidelně školeny výrobcem.

KONTAKTY:
Mobil: +420 731 489 839
Email: kondelka@hakcs.cz