Systém HERCULE

Počet nalezených produktů: 12

Jezdec HERCULE AN 200

Jezdec HERCULE tvoří mobilní kotevní bod. Pojíždí po kolejnici přímočaře nebo v obloucích. K jezdci se kotví osobní ochranné prostředky proti pádu jako je např. tlumič pádové energie s lanem, zatahovací zachycovač pádu, popř. zachycovač pádu na poddajném vedení.

Stěnový úchyt kolejnice HERCULE AN 206

Stěnový úchyt kolejnice se používá pro instalaci kolejnice systému HERCULE ke konstrukci.

Horizontální zajišťovací systém HERCULE - použití systému

Systém HERCULE je zajišťovací systém s pevným horizontálním kotvícím vedením tj. kolejnicí. Je zkonstruován k tomu, aby zajišťoval pracovníky při práci ve výšce proti pádu a zajistil jím přitom požadovaný rádius. Jezdec (AN200) se plynule pohybuje v kolejnici (polouzavřený válcovaný ocelový U profil ...

Horizontální zajišťovací systém HERCULE - technický popis, instalace

Použití:
- horizontální s přímým nebo obloukovým vedením kolejnice
- pro jednoho uživatele a jednu dráhu
- instalace vždy nad pracovním místem (plochou)
- v kombinaci se zatahovacím zachycovačem pádu (např. typ JRG) nebo s pohyblivým zachycovačem pádu (např. typ COBRA), u ...

Koncová zarážka HERCULE AN 200/ACC

Koncová zarážka HERCULE zabraňuje náhodnému vyjetí jezdce z kolejnice. Musí být osazena na obou koncích kolejnice.

Přímá kolejnice HERCULE AN 201

Přímá kolejnice zajišťuje systému maximálně tuhé vedení a jezdci hladké posouvání.

Oblouková kolejnice HERCULE AN 202

Oblouková kolejnice se používá pro rohy a kouty.

Spojovací objímka HERCULE AN 203

Spojovací objímka se používá ke vzájemnému propojení jednotlivých přímých a obloukových kolejnic.

Úchyt kolejnice HERCULE AN 204

Úchyt kolejnice se používá na instalaci systému HERCULE na kovových konstrukcích. Úchyt je navržen přímo na konstrukci.

Stropní úchyt kolejnice HERCULE AN 205

Stropní úchyt kolejnice se používá pro instalaci kolejnice systému HERCULE ke konstrukci.

Nastavitelný úchyt kolejnice HERCULE AN 207

Nastavitelný úchyt kolejnice se používá pro nastavení polohy kolejnice podle typu konstrukce.

Nastavitelný úchyt kolejnice HERCULE AN 208

Nastavitelný úchyt kolejnice se používá pro nastavení polohy kolejnice podle typu konstrukce.