Nabízíme vám školení zaměřené na bezpečnost práce ve výškách (BOZP) na základě vice než dvacetiosmileté zkušenosti se zabezpečováním proti pádu. Pořádáme semináře a kurzy týkající se této problematiky.

Abyste správně a efektivně používali své osobní ochranné prostředky proti pádu (OOP), je vhodné absolvovat odborné školení a zaučení.
 

HAK CS – školení pro bezpečnost práce ve výškách (BOZP)

V souvislosti s dodávkou konkrétní techniky proti pádu zajišťujeme i školení popřípadě zaškolení pracovníků a také ověřování jejich znalostí. Garantujeme tak odbornost a komplexnost školení včetně všech záruk z toho vyplývajících.
 

Školení pro bezpečnost práce ve výškách je realizováno přímo u našich zákazníků a rozděleno do teoretické a praktické části.

V teoretické části vás seznámíme s konkrétní technikou i souvisejícími normami a státními předpisy:
 

  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
  • Základní požadavky sady harmonizovaných ČSN EN norem řady Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, resp. ČSN IN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky.
  • Seznámení s návody na používání konkrétní techniky proti pádu.
     

V praktické části se od zkušených instruktorů pro změnu naučíte, jak vybrané vybavení řádně používat.

Konkrétní náplň školení je vždy přizpůsobena vašim znalostem a požadavkům.